КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 158 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

 

ЗНО

Архів 2015/2016 н.р.

Звіт директора школи перед громадськістю про діяльність навчального закладу в 2015/2016 н. р. (13.06.2016 р.)

 

 

Звіт директора школи перед громадськістю про діяльність навчального закладу в 2015/2016 н.р., оцінка діяльності.

СЛАЙД 1

Звіт охоплює основні напрями діяльності НВП. Особлива увага звертається на створення у ЗНЗ належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

СЛАЙД 2

В школі проводиться послідовна робота щодо реалізації стратегії розвитку державної  освіти, визначеної законодавством України, Указами Президента України щодо основних напрямків реформування національної системи освіти, Національної доктрини розвитку освіти,

Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 158 Харківської міської ради Харківської області» (далі КЗ «ХЗОШ № 158») здійснює свою діяльність на підставі нормативно-правової бази:

ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний  заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Державного стандарту початкової загальної освітизатвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011№ 462, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24, з  урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»,  «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДержСанПіН 5.5.2.008-01, Статуту КЗ «ХЗОШ №158», забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Слід відмітити, що нещодавно затверджено Реєстраційною Палатою нову редакцію Статуту у зв’язку із зміною юридичної адреси школи (вул. Леся Сердюка, 46). Замінена табличка на школі, вуличні вказівники.  Згодом будуть замінені печатка та штамп.  

СЛАЙД 3

 Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті визначила головне питання підвищення якості освіти, а одними із першочергових завдань у підвищенні ефективності управління освітніми процесами визначила “налагодження високопрофесійного наукового аналітичного і прогностичного супроводу управлінських рішень, їх усебічне інформаційне забезпечення”.

Школа тісно співпрацює з Харківським педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди, Харківським національним аерокосмічним університетом «ХАІ» ім. Н.Є.Жуковського, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Харківською національною фармацевтичною академією, районною ветеранською організацією «Північна Салтівка – 2». 

                                       Персональний внесок керівника ЗНЗ:

  1. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення:

 1.1. Обов’язковості загальної середньої освіти, а саме охоплення навчанням  дітей шкільного віку (нагадаю, що за школою розпорядженням виконкому закріплено територію мікрорайону (вул. Метробудівників будинки.4,6, 8,10; вул. Др.Народів б.203,-223;  вул. Л.Сердюка б.38, 40,42, 44, 48/2; вул. Кричевського б.28-38). Щороку педагогами здійснюється робота в мікрорайоні, всі діти, які прописані за названими адресами, обліковані і охоплені навчанням.  

1.2. Залучення до навчання: всі діти по мікрорайону (67), яким виповнилося 6 років на 01.09.16 р., залучені до навчання, 72%- навчаються по мікрорайону в ХЗОШ №158. Значний відсоток учнів школи (21%)  складають діти, які проживають в МЖК, відвідують базовий ДНЗ №248.

За Статутом ХЗОШ № 158  є загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів.

У навчальному закладі визначені українська і російська мови навчання (за бажанням батьків), а саме:

– українська у 1-А, 1-В, 2-А, 3-А, 3-В, 4-А, 4-В, 5-А, 5-В, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 9-В, 10-А, 11-А; 

- російська у 1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-Б, 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 9-Б.

Згідно з навчальним планом учні починають вивчати іноземну мову (англійську) з першого класу, з 5 класу учні починають вивчати другу іноземну мову (німецьку)-7-Б.

СЛАЙД 4

1.3.Слід відзначити значне зростання мережі за ост 3 роки:

Шкільна мережа ХЗОШ №158  на даний момент складає 695 осіб, які навчаються у 25 класах. Учнівський контингент відповідає кількості учнів у алфавітній книзі та підтверджений відповідними наказами по школі. У школі ведеться робота щодо збереження шкільної мережі. Середня наповнюваність класів відповідає нормативним вимогам та становить 27,8 учнів

 

Початкова школа

Середня

Старша

Загальна кількість учнів

Загальна кількість класів

2011/2012

242

240

58

543

20

2012/2013

283

230

53

566

21

2013/2014

328

250

52

611

23

2014/2015

330

285

54

669

23

2015/2016

326

324

45

695

25

2016/2017

333

321

70

724

26

.

Здійснюється облік руху учнів: по району, місту, області, в межах України, вибуття за кордон. Контролюється питання наявності українського громадянства у дітей, на яких підставах вони перебувають в Україні.

СЛАЙД 5

1.4 Організація працевлаштування:

-випускників 11 класу здійснюється на виконання законів та нормативно-правових актів. Грунтовний аналіз в річному плані. Щороку видається наказ по школі « Про призначення громадського інспектора». Вчителями збираються довідки –складається база даних. Звірка даних, систематизація, складаються списки, що надаються в РУО. Непрацевлаштованих учнів немає. 100% всі вступають до ВНЗ різних рівнів, навіть продовжують навчання за кордоном в Польщі, Чехії. На нараді в серпні розглядається зазначене питання, тримається під контролем директором школи, начальником управління освіти.

СЛАЙД 6

випускники 9 класу продовжують навчання і отримують повну середню освіту, в школі або ПТУ, коледжах. Продовжують навчання в 10 класі майже  70% учнів:

 

 

Закінчили 9 кл.

Пішли в 10 кл. ХЗОШ №158/%

2012/2013

52

32

201/32014

25

20

2014/2015

51

32

 

1.5. Профільне навчання.

Ведеться послідовна спрямована робота на створення умов для розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів, підготовка до свідомого професійного самовизначення. Враховуючи потреби учнів, побажання батьків (з’ясовується шляхом анкетування і приймається на батьківських зборах), фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за технологічним  напрямом диференціації навчання: у  10-А, 11-А  класах за технологічним профілем навчання.  Вивчення навчального предмета «Технології» освітньої галузі «Технології»    відбувається на базі державного комунального закладу « Учбово-виробниче автогосподарство».

      Визначений підхід до технологічної освіти дає можливість спрямувати навчальну роботу на підвищення якості підготовки учнів, що дозволяє учням старшої школи визначати пріоритетні напрями подальшого навчання.

Учнів, які навчаються в ІІ зміну, в закладі немає.

 

СЛАЙД 7

 

1.6.  Про якість освіти свідчить кількість відмінників навчання:

 

 

Нагороджені Похвальними листами

Нагороджені Похвальними Грамотами

Нагороджені медалями

2012/2013

45

5

1зол. , 1 ср.

2013/2014

72

6

ср.

2014/2015

73

5

2 зол.

2015/2016

71

6

1 срібна

Всі учні-випускники  успішно здають ЗНО і вступають для продовження навчання в ВНЗ.

2. Створення умов для варіативності навчання та впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальний процес.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на  навчальні предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття. На батьківських зборах в квітні-поч. травня 2016 р. батьками здійснено вибір і це рішення закріплено в протоколах батьківських зборів.

СЛАЙД 8

Протягом 2015/2016 н. р. в закладі застосовуються такі інноваційні технології навчання:

1. Впровадження комп’ютерних технологій.

2. Проектні роботи.

3. Використання опорних схем (готових, складних самостійно).

4. Створення опорно-інформаційних схем.

5.Використання різноманітних елементів інтерактивного навчання (метод «Прес», коло ідей, дебати).

6. Комп’ютерна презентація.

7. Використання опорних схем, опорних конспектів, інструкційних карток, алгоритмів.

8. Дослідницький проект.

 

Належне  місце в роботі вчителя займає використання комп’ютерної, копіювальної оргтехніки.

Використовують ІКТ для здійснення  навчально-виховного процесу 75% педагогічних працівників школи. 7 учителів - предметників мають сертифікати щодо підвищення рівня ІКТ (Microsoft, Intel), у 9-сертифікати медіа-освіти Moodle.

У школі здійснюється новаційна діяльність щодо впровадження здоров’язберігаючих технологій. Навчальний заклад відноситься до Європейської мережі «Шкіл сприяння здоров’я». Школа бере участь в проектній діяльності:

-  ГАШ (громадсько - активна школа) під керівництвом ХАНО (обласний рівень);

- «Інклюзивна освіта» під керівництвом НМПЦ (міський рівень).

 

3Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

Аналізуючи позаурочну зайнятість учнів у гуртках, секціях, навчальних та підготовчих курсах, освітніх центрах адміністрація школи веде роботу, спрямовану на створення умов для розвитку творчих здібностей та обдарувань учнів.

Широкий спектр послуг у сфері позашкільної освіти забезпечує школа. Серед гуртків, що організовано на базі школи – гуртки науково-технічного, еколого-натуралістичного, фізкультурно-спортивного, художньо-естетичного напрямів: хоровий гурток мистецтва співу «Веселі нотки», гурток „Декоративно – прикладне  мистецтво”, технічної творчості «Своїми руками», гурток танцювально-цирковий «Надія», хореографічно-танцювальний «Континент», з військово-патріотичного виховання, „Юний стрілець”, спортивні секції з тенісу, баскетболу, таеквон-до, з військово-прикладних видів спорту. Працюють як бюджетні гуртки, так і гуртки на громадських засадах: «Дружина юних пожежних», «Юні інспектори руху», «Правознавець».

У школі навчається 695 учнів,  за статистичними даними  2015/2016навчального року відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, становить 90 %.

Гурткова робота здійснюється за бюджетні та позабюджетні (платні) кошти:

1) гурток малювання –вч. Ставрова В.Ю., кер. гуртка «дитяча творчість» Ю.П.Петров(з СЮТ), хоровий- вч. Воловик О.В., волейбол-вч. Сердюк Д.А., Чоломбитько О.Ю., німецьк. мови-вч. Іоніна А.В.  

2) таеквон-до ( викладачі із ДЮСШ №13)

3) надання платних освітніх послуг (циркова студія, танцювально-хореографічний «Континент», тенісу, бальні танці, вокал, гурток «Школа майбутнього першокласника», музична школа). Ці платні послуги і складуть основу бізнес-плану школи на 2016/2017 н.р. Оплату прораховує економіст  ЦБ РУО відповідно до професійної  категорії. Оплата оприлюднена на інформац. стенді та на сайті школи в розділі »Платні послуги». Оплата здійснюється батьками до 05 числа місяця, організовано.

4. Надання платних освітніх послуг

За платні освітні послуги школа заробила 10.000 грн, які будуть витрачені на повірку лічильників, оплата 2-х телефон номерів протягом року.

 Бізнес-план за 2015 р.і І полов. 2016р.  виконаний на 100%. 

Оренда       Договір оренди на 2016 р. укладено з автошколою. На перераховані кошти (за орендну плату) 900 грн. придбано сміттєвий бак.

5. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації МТБ:

-проведення WI-FI(для адміністративної роботи, для використання в НВП);

-установка відеоспостереження на всіх 3 поверхах- допомога Тріолана безкоштовна.

6. Залучення додаткових джерел фінансування ЗНЗ та їх раціональне  використання:

Спільна багаторічна робота з депутатом Харківської міської ради Бароніним Б.І:

-виплата  протягом навчального року стипендій «Благодійність» 6 учням (по 150 грн. щомісяця) – дітям пільгового контингенту;

-подарунок фотоапарат з кінокамерою;

- стільці в учительську (30 шт).

 Спільна багаторічна робота з директором МЖК Інтернаціоналіст Курило С.І.:

-ремонтні роботи по укріпленню цоколя на тирі, побілка стелі повністю І поверху.

Велика подяка батькам за допомогу:

- 4 кл. - купили стільці в їдальню;

-9 кл. - купили стільці в актову залу, установлено вікно в каб. № 12-А;

-11 кл. - купили мікрофони для музичної апаратури.

Все придбане оприбутковане в ЦБ на рахунок школи.

Разом з 1 по 11 кл. відремонтували, створили сучасний  кабінет музичного  мистецтва № 4. Де проводяться  заняття з музики і  художньої культури. 

СЛАЙД 9

7. Вжиті заходи щодо забезпечення ЗНЗ кваліфікованими педкадрами та доцільність їх розстановки. 

Пед. ресурс: 51-вчителів. 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників:

Із 51 педагогічних працівників: 11 (21 %) мають кваліфікаційний рівень «Спеціаліст вищої категорії», 13 (29 %) - «Спеціаліст І категорії», 5 (9 %) - «Спеціаліст ІІ категорії», 22 (41 %) – «Спеціаліст».

№ з/п

Кількість педпраців-

ників

Мають категорію

Мають звання

Вищу

І

ІІ

Спеціа-ліст

Старший учитель

Учитель-методист

{C}1.    {C} 

51

11

13

5

22

4

1

 

 

Плинність кадрів-5%, колектив сталий. Вакансії наявні (вч.початкової школи, інформатики, соц. педагог) . Віковий склад -41 р.-самий  продуктивний вік. 22-молодих спеціалісти. Розвинена система роботи для допомоги молодим вчителям (6)-наставництво.

8. Досягнення в 2015\2016 році

8.1. За рік проведено районні семінари: для вчителів - предмету «Захист Вітчизни» в листопаді (за темою: Національно-патріотичне виховання як складова формування життєвих цінностей учнів); початкової школи (158-базова), української мови («Лексика»), музичного та  образотворчого мистецтва - предметів художньо-естетичного циклу в листопаді (за темою: Розвиток творчих здібностей учнів в умовах модернізації змісту загальної середньої освіти), бібліотекарів в квітні (за темою: Шкільна бібліотека- медіа центр).

8.2. У фаховому професійному конкурсі (районний етап) «Вчитель року-2016»- Лаврова О.В., вчитель англійської мови посіла  призове ІІІ місце. Презентація пед. досвіду на рівні району «Ігрові технології на уроках англ. мови»

8.3. Школа є базовою( на рівні району) в організації роботи:

- між ЗНЗ та  ДНЗ. Проведено підсумки районного  конкурсу «Чомусики».

-  Проведено підсумки районного  конкурсу «Юні дарування».

За даними моніторингу ІМЦ – вчителі сш №158 на ІІ місці в Київському районі з креативності та творчості.    

9. Організація індивідуального навчання.

Класно-урочна система організації занять поєднується з індивідуальною формою навчання.

 В 2015/2016 н.р. 5 учнів за станом здоров’я навчалися на зазначеній формі роботи. Довідки з медичних установ надані своєчасно. Відсотковий розподіл між ступенями навчання свідчить, що більше їх серед них учнів середньої та старшої школи. Навчаються на індивідуальній формі навчання  діти- інваліди.  Крім урочної діяльності (згідно графіків) учні були охоплені й позакласними формами гуртковою та виховною роботами.

10. Робота з обдарованими учнями:

Турнірний рух:

Позитивним показником є участь команд учнів у предметних турнірах.

СЛАЙД 10

Учні школи в 2015\2016 році здобули перемогу в п’яти  турнірах: з біології (ІІ місце), хімії (ІІІ місце), правознавства (ІІІ місце), істориків(ІІІ місце), журналістів (ІІІ місце).

 {C}{C}{C}

 СЛАЙД 11 Слід відмітити, що  учениці Окішева Альона і Безпала Софія брали участь у чотирьох турнірах, де учні посіли призові місця.

 

Олімпіади:

СЛАЙД 12

 Всього у I шкільному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році  брали участь 350 учнів з них 150 переможців.

СЛАЙД 13

У 2015/2016 навчальному році учні школи посіли 10 призових місць на ІІ (районному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. (У минулому навчальному році -8). Другий рік поспіль  ми маємо переможців з у олімпіадах з правознавства та екології. У цьому навчальному році ми маємо переможців у олімпіадах з української мови та літератури, інформаційних технологій, історії, астрономії. Здали позиції з математики, хімії, географії, англійської мови (у минулому навчальному році були переможці з цих предметів). Другий рік поспіль відсутні переможці з російської мови та літератури, економіки, біології, фізики, інформатики.

СЛАЙД 14

 

На ІІІ (обласному) етапі олімпіад дві учениці школи посіли призові місця:

{C}-          з правознавства учениця 9-Б класу Тимошенко Дар’я  посіла ІІ місце;

{C}-          з економіки учениця 11-А класу Іняхіна Катерина посіла ІІІ місце.

СЛАЙД 15

У порівнянні з минулим навчальним роком ми мали одного переможця на ІІІ (обласному) етапі - Окішева Альона (олімпіада з правознавства, ІІІ місце). А у 2014/2015 н.р. взагалі не було переможців обласного етапу.

{C}{C}

В олімпіаді для учнів початкової школи «Путівка в науку» в районному етапі перемогу І місце з української мови посів учень 4-А класу Чипіга Андрій.

СЛАЙД 16

 

Перед педагогічним колективом стає задача покращити підготовку учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах.

 

 

МАН

СЛАЙД 17

Важливе місце в роботі з обдарованими учнями посідає участь у роботі Малої Академії наук. Шість учнів школи брали участь  в І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  учнів-членів Малої академії наук України  в 2015/2016 навчальному році.

2  учениці стали переможцями районного етапу конкурсу-захисту робіт в Малій Академії наук у  2015/2016 н.р. Дві роботи учнів потребують доопрацювання, щоб захистити в наступному навчальному році.

Учениця 10-А класу брала участь у ІІ (обласному) етапі-захисту робіт в Малій Академії наук.

СЛАЙД 18

Учні 9-11-х класів, які стали призерами  конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук (за останні 3 роки)

Результативність (кількість призерів) участі учнів школи у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України зростає. Частка учнів, які посіли призові місця в МАН складає (53%). Відсутні учні-переможці ІІІ (Всеукраїнського) етапу.

Педагогічному колективу необхідно спрямувати роботу на покращення підготовки учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України всіх рівнів.

Учні стали переможцями у районній науково – практичній конференції учнів 5-8 класів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів «Путівка в науку».

СЛАЙД 19

  Значне  місце в роботі з обдарованими учнями посідає участь  у мовних конкурсах протягом 2015\2016 н.р. Три учениці посіли призові місця на районному етапі Міжародного мовно – літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка і одна учениця посіла призове місце у районному етапі конкурсу знавців української мови.

СЛАЙД 20  

Інтелектуальні та творчі  досягнення учнів.  Учні школи  (15%) беруть активну участь в  районних, міських, Всеукраїнських  творчих конкурсах,   Учні школи активно беруть участь у тематичних конкурсах з навчальних предметів:

 

Назва

Всеукраїнського конкурсу

З предмету

Кількість учасників школи №158

Кількість нагороджених дипломами

І ступеня

ІІ ступеня

ІІІ ступеня

Колосок        

Хімія

130

0

65

65

Геліантус      

Природознавство

25

1

15

9

Кенгуру         

Математика

75

7

30

38

Соняшник    

Українська мова

38

10

14

14

Патріот        

Українська мова

23

5

10

8

Ведмедик

 Російська мова

74

1

58

15

Кришталева Сова    

Історія

30

10

8

12

Лелека

Правознавство

25

 

 

 

 

Учні школи брали участь у міському конкурсі «Енергофестифаль» та стали переможцями (Окішева А. -11-А кл., Алабова В., Болюх І.-8-А кл., Самойлова Є. -9-В кл.). Керівник: учитель фізики Альошкіна А.М.

Другий рік поспіль учениця 11-А классу ОкішеваАльона приймає участь у районному етапі конкурсу учень року у номінації «Інтелектуал року».

Щорічно школярі посідають призові місця у районному конкурсі «Юні дарування»: хоровий колектив «Музичні барви» переможець в номінації «Артистизм та кращий образ».

 

У школі постійно діє виставка малюнків «Світ очима дітей». Традиційно стали проходити в школі заходи до Дня туризму, вікторини та танцювальний конкурс шкільний «МАЙДАН’S». Учасники шкільного хору брали участь підготовці свята до Дня працівників освіти, проведенні Новорічних ранків. 18 грудня 2015 року у школі було проведено Битву хорів серед учнів 5-11 класів.

                Інтереси, потреби та творчу ініціативу учні мають  змогу розвивати через роботу в учнівському самоврядуванні «Республіка Рівних».  Комісіями учнівського самоврядування було організовано та проведено:

Щотижневі загальношкільні лінійки;

-Рейди «Хто спізнився?», «Зовнішній вигляд», 

-Загальношкільні свята «До Дня вчителя», «Осінній бал», «Новорічна казка», новорічні  конкурси.

-Проведення екскурсій до шкільних музеїв «Етнографічна  світлиця», Кімната Трудової та Бойової Слави.

-Участь у благодійній акції «Допоможи ближньому».

-У листопаді 2015 року було проведено благодійну акцію «Подаруй книгу дітям м. Слов’янськ».

-Проведено урок мужності «Зустріч трьох поколінь», на який було запрошено ветеранів ІІ Світової війни, воїнів – афганців, учні школи привітали ветеранів ІІ Світової війни з Днем Перемоги.

Проведено збір макулатури, кошти від якої передано на лікування дітям, хворим на рак.

-У жовтні 2015 року учнівське самоврядування провело звітно-виборчу конференцію, де учні підводили підсумки своєї роботи. Лідери учнівського самоврядування розповіли про результати роботи вибраного ними напрямку. У цей день урочисто було прийнято до лав «Республіки Рівних» учнів 5-х класів.

Шкільна електронна газета «Шкільне містечко» посіла І місце в конкурсі – огляді в 2016.р. Лідер організації учнівського самоврядування, Сургай Анастасія, посіла ІІ місце в конкурсі «Ми разом». В конкурсі «Київський район очима юних» у 2015/2016 навчальному році, у номінації «Бізнес проекти», робота учнів 9-А класу під керівництвом  учителя англійської мови Сімоненко С.С. посіла ІІІ місце.

Спортивні досягнення

 Серед проведених заходів: тиждень фізичної культури, участь у районних та міських змаганнях.

Проведені теоретичні заходи:Вікторина «Олімпійські перегони»

·                    Олімпійські уроки на тему:«Спорт, творчість, краса»

·                    Учнівська спартакіада

 Учні школи стали активними учасниками районних та міських спортивних ігор та змагань, серед яких:

  •  «Біг патрулів»
  • Легкоатлетична естафета
  • Легкоатлетичне чотирьохборство «Спорт і школа», де команда стала переможцем.

 Перемога у шкільній лізі з баскетболу серед дівчат. ІІ місце в міському змаганні. Участь у фіналі Чемпіонату України з  баскетболу 3*3 серед команд ЗНЗ.

-Обласні змагання «Козацький гарт»-ІІ місце.

11. Стимулювання учнів.

 

 Стипендію ХМР «Кращий учень закладу» в 2015\2016н.р. отримувала учениця 11-А кл.-Окішева А. Буде отримувати в новому н.р.– Сургай А.(10-А). як переможець предметних олімпіад, лідер орг. самоврядування  за рішенням педради і ради закладу.

Слайд 21

12. Медичне  обслуговування. Адміністрація школи контролює питання здоров’я дітей.

 Поглиблені медичні огляди проведено своєчасно (згідно графіка). Поглиблений мед. огляд пройшли 100% учнів. Практично здорових 25%, а саме-175 учнів, на диспансерному обліку стоять 64% (401 учень), направлені на дообстеження 300  учнів (45%).  Вікові щеплення зроблені своєчасно. Але дуже багато направлень до спеціалістів, батьки часто ігнорують, на лікарів не знаходять часу. Здійснюється кварцювання навчальних кабінетів лампою.

 Учні розподілені по групах для занять фізкультурою:

-основна -378 школярів -55%;

-підготовча-256 школярі -36%;

-спеціальна-35школярі -5%;

-звільнені від занять фізичною культурою-26учнів -4%.

Слайд 22

Виявлені хронічні патології-основні хвороби:

-органів дихання -6 учнів-1%;

-серця та кровообігу-81-18%;

-травлення-56-12%;

-зору-118-26%;

-кістково-м’язової системи-104-23%;

-ендокринної системи-17-4%;

-лор-органів-85-19%;

-нервової системи-79-17%;

-сечовидної системи-11-2,5%.

Продовжено роботу школи по прищепленню  в учнів навичок здорового способу життя. З цією метою розроблено ряд заходів: у початковій та основній    школі щоранку проводилася ранкова зарядка, під час уроків фізкульхвилинки, конкурси „Тато, мама, я – спортивна сім’я”, „Козацькі розваги”, Малі Олімпійські ігри. Традиційним стало проведення „Дня здоров’я”. Здійснюється моніторинг здоров’я.

Слайд 23

13. Забезпечення організації  харчування

Одним із важливих аспектів формування здорової  дитини є організація харчування. На виконання міської програми «Дитяче харчування» в школі організовано роботу щодо забезпечення учнів 1-4 класів гарячим харчуванням. Наказами по школі призначені відповідальні за організацію харчування , затверджені списки учнів 1-4 класів для організації безкоштовного харчування, списки учнів 1-х класів для організації харчування молоком, списки учнів пільгових категорій для організації харчування за кошти фонду загальної середньої освіти, складені списки дітей, які потребують дієтичного харчування.  У приміщенні обідньої зали оформлено інформаційний куточок, проводиться санітарно-просвітницька робота, при організації харчування учнів адміністрація школи керується вимогами санітарного законодавства,  контролює чіткість дотримання режиму харчування. Організацію харчування учнів школи виконує КП «Комбінат дитячого харчування». Питання організації гарячого харчування учнів та моніторинг його забезпечення знаходяться під постійним контролем директора школи. 

На початок  2015/2016 навчального року безкоштовним харчуванням в 1-4-х класах (324 учнів із 326) охоплені 99,7% дітей (2 учня 3-Б класу (0,6%) навчаються за індивідуальним навчальним планом). Отримують соціальну пільгу-безкоштовно молоко 100 учнів (1-А, 1-Б та 1-В класів). Серед пільгових категорій безкоштовним харчуванням у 2015/2016 н.р.   забезпечені 22 учня (діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених родин). 

Організація харчування учнів 5-11-х класів

У школі ведеться роз’яснювальна робота щодо важливості організації гарячого харчування для забезпечення стану здоров’я учнів 5-11 класів. Харчування учнів 5-11 класів організовано за кошти батьків.

Асортимент страв затверджений у перспективному та щоденному меню. Ведеться С-вітамінізація третіх страв. Учні школи забезпечені альтернативною питною водою «Роганська», гарантованої якості.  Медичною сестрою, а в разі її відсутності – відповідальним за організацію харчування, проводиться контроль якості виготовлених страв, допуск працівників харчоблоку до роботи.

 Кількість учнів 5-11-х класів, охоплених всіма видами харчування,  складає 83%.

Наказом від 31.08.2015р.:

-затверджені грошові норми харчування дітей (згідно рішення);

-призначені відповідальні за організацію харчування молоком;

-призначені відповідальні за харчування учнів 1-4 кл.;

- складено графіки харчування.

Слайд 24

Заст. директора разом з директором школи, медичною сестрою, бракеражною комісією, батьківською громадськістю контролювали питання організації харчування протягом року, а саме:

-додержання вимог санітарно – гігієнічних і санітарно – протиепідемічних правил і норм;

-якість готових страв;

-асортимент буфетної продукції;

-вартость харчування;

-наявність дієтичного харчування учнів;

-харчування учнів пільгового контингенту. Після перевірки складаються акти з висновками, які розміщені на сайті, на інформац. стенді в фойє.

Щотижня, щомісяця, заступник директора з навчально–виховної роботи Склема Н.О надавала звітну документацію в відділ  харчування РУО.   Питання гарячого харчування під постійним контролем адміністрації школи.

Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування (22), із малозабезпечених сімей отримували безкоштовне харчування.

Слайд 25

14. Оздоровлення

З метою належної підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії дотримання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей  в загальноосвітній школі I-III ступенів № 158 було організовано та відкрито з 30.05.2016 по 16.06 (включно) 2016 року пришкільний табір відпочинку «Веселка». Всього охоплено учнів 187, серед яких:

{C}—  {C}дітей  початкової школи – 127;

{C}—  {C}дітей середньої та старшої школи – 60;

{C}—  {C}дітей пільгового контингенту – 21:

{C}—  {C}дітей ЧАЄС - 1;

{C}—  {C}дітей сиріт – 3;

{C}—  {C}дітей, позбавлених батьківського піклування -0;

{C}—  {C}дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 11

{C}—  {C}дітей – інвалідів – 4;

{C}—  {C}талановитих дітей – 2.

Всього було охоплено оздоровленням учнів – 187

У 2015/2016 н. р. оздоровлено дітей на суму 46.480 грн.

15. Профілактична робота з попередження правопорушень, злочинності та бездоглядності

Одним із напрямків виховної роботи є робота з профілактики правопорушень та запобіганню негативних явищ в учнівському середовищі. В школі працює  Батьківський університет, Університет правових знань для учнів 9-11 класів, Штаб з профілактики правопорушень. Одним із напрямків роботи учнівського самоврядування є профілактика правопорушень серед учнівської молоді. За учнями, які потребують посиленої педагогічної уваги закріплюються педагоги - наставники, які складають індивідуальні плани роботи з цими підлітками, звітують про проведену роботу. Робота з цього напрямку узагальнюється наказами по школі. Упродовж останніх трьох років у ХЗОШ № 158 не було скоєно правопорушень під час навчально-виховного процесу.

Робота відбувалася на підставі «Планів спільної роботи» між районним управлінням освіти, школи та управлінням у справах дітей, управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, відділом кримінальної міліції у справах дітей, наркологічним кабінетом та центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  Разом із зазначеними вище організаціями з метою запобігання дитячої бездоглядності, безпритульності, жебракування, бродяжництва, злочинності, попередження скоєння насильства, катування та мордування дітей було проведено:

-спільні обстеження житлово-побутових умов учнів пільгового контингенту, дітей із неблагополучних сімей та дітей девіантної поведінки;

-спільні профілактичні рейди «Урок»;

-профілактичні бесіди.

Протягом 2015/2016 року проводився  рейд «Урок» в мікрорайоні школи, який дозволяє  виявити учнів, схильних до пропусків уроків без поважних причин та з’ясувати місця їх перебування.

 З 1 вересня 2015 року в школі працював Штаб з профілактики правопорушень серед учнів. Всього було проведено 15 засідань Штабу.

У школі постійно поповнюється база  даних  на дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із неблагополучних сімей,  учнів, які  стоять на внутрішкільному обліку.

Протягом  2015/2016 навчального року, згідно індивідуальних планів педагогів – наставників, проводились бесіди з правового виховання з учнями девіантної поведінки спеціалістом у справах неповнолітніх Київського райвиконкому Андренко С.Д., дільничним інспектором Білоконь Д.О., ст. лейтенантом Київського РВ Сінюковим Є.В.,  лікарем – наркологом Єрмаковою Н.П.

Слайд 26

 

16. Соціальний захист    Класні керівники 1-11 класів на початку вересня складають Соціальний паспорт класу, у якому зазначені категорії дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічних

Здійснено:

·                    Виявлення дітей пільгового контингенту.

·                    Створення соціального паспорту дітей пільгового контингенту.

·                    Залучення до гурткової роботи дітей пільгового контингенту.

·                    Організація безкоштовного харчування дітей пільгового контингенту:

             - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

              - дітей із малозабезпечених сімей;

               - дітей – чорнобильців;

·                    Організація консультаційної  допомоги батькам пільгового контингенту.

·                    Залучення учнів пільгового контингенту до роботи в органах самоврядування.

·                    Надання матеріальної допомоги дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям із

               малозабезпечених родин.

·                    Участь дітей пільгових категорій у новорічних та різдвяних святах.

·                    Організовано безкоштовне харчування для дітей пільгового контингенту

·                    Складено індивідуальні плани роботи з учнями, що перебувають на обліку

·                    Призначено громадського інспектора з охорони дитинства

·                    Була проведена акція «Допоможи ближньому» з метою підтримки та допомоги дітям та родинам, які переселилися із зони АТО.

 

На початку 2015/2016  навчального року був зібраний інформаційний банк даних про учнів школи і виявлені діти пільгового контингенту:

·                    діти, які знаходяться під опікою

·                    (сироти і позбавлені піклування)  - 9

·                    діти загиблих міліціонерів, шахтарів - 0

·                     діти  інваліди – 9

·                    діти напівсироти  - 9

·                    діти з багатодітних сімей  - 28, сімей-12

·                    діти, які постраждали від аварії на ЧАЕС  - 7

·                    діти з малозабезпечених сімей  - 16

діти одиноких матерів -  8

      Діти–сироти, які знаходяться під опікою(7): були забезпечені безкоштовним харчуванням з 01 вересня 2015/2016   н.р., а також одержали  матеріальну допомогу–500 гривень (на кожну дитину).

Один раз на семестр, а при необхідності і частіше, класні керівники з батьківською трійкою проводять обстеження житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту, складають і здають акти обстеження заступнику директора з навчально-виховної роботи.

Слайд 27

17. Питання профілактики дитячого травматизму  З метою збереження життя і здоров’я учнів у школі існує система  навчальної, просвітницької та виховної роботи. Робота щодо запобігання дитячого травматизму знаходиться на постійному контролі адміністрації . Питання організації роботи зі створення безпечних умов для всіх учасників начально-виховного процесу та запобігання випадкам травмування учнів  заслуховується на нарадах при директорові, на засіданні методичного об’єднання класних керівників,  батьківських зборах.

Учасники навчально-виховного процесу в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог під час проведення уроків та позакласних заходів. На виконання нормативних вимог з учнями проводяться відповідні інструктажі, про що зроблено  записи у журнали інструктажів та класні журнали. Класні керівники проводять відповідну профілактичну роботу з учнями з питань безпеки життєдіяльності. У журналах і щоденниках учнів наявні записи про проведення запланованих та додаткових бесід. Протягом року класні керівники організовують  різноманітні заходи з профілактики дитячого травматизму (бесіди, години спілкування, вікторини, екскурсії тощо), що відображено в планах роботи класних керівників. Обладнані тематичні куточки  з безпечної поведінки учнів у різних ситуаціях, наявні схеми безпечного руху до навчального закладу.  З метою підвищення обізнаності учнів, практичному удосконаленні знань дітей, запобіганню  та профілактики дитячого травматизму, складено план спільних заходів з працівниками ДАІ Київського району. Щорічно у вересні  проводяться Єдині дні з правил дорожнього руху, Тиждень безпеки дорожнього руху, Місячник безпеки дорожнього руху відповідно до складених планів, агітбригада ЮІР проводить урок школи для учнів початкової  школи «Безпечний шлях додому», проводяться Дні цивільного захисту. Для запобігання травматизму складено графік чергування  вчителів під час перерв на поверхах, в їдальні, в ГПД.

Одним із шляхів запобігання дитячого травматизму є вивчення учнями курсу «Основи здоров'я», програма якого визначається практичним спрямуванням, передбачає формування основних моделей безпеки під час виникнення побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій.

На сайті школи у розділі «Інформація для батьків» створено сторінку «Попередження дитячого травматизму», де розміщено нормативно-правову базу та інформацію для дітей та батьків  з питань запобігання всім видам дитячого травматизму.

Статистичні дані 

про травмування  учнів у побуті  у 2014, 2015, 2016 (січень – травень) роках

 

Вид події

2014

 

2015

 

2016

(січень-травень)

ДТП

1

-

-

Пожежі

-

-

-

ВНП, вогнепальна зброя

-

-

-

Враження електрострумом

-

-

-

Отруєння

-

-

-

Потоплення

-

-

-

Вбивства

-

-

-

Самогубства

-

-

-

Інші випадки, побутових травм

-

1

-

 

 

Статистичні дані

про травмування учнів під час навчально-виховного процесу

у  2014, 2015, 2016 (січень – травень)   роках.

 

Вид події

2014

2015

2016

(січень-травень)

Навчальні заняття

-

-

1

Спортивні заняття

-

-

-

Екскурсії, походи

-

-

-

Перерви

-

1

-

 

 

Адміністрацією школи та членами комісій забезпечується дотримання вимог щодо розслідування нещасних випадків, які сталися під час навчально-виховного процесу, у повному обсязі. Нещасні випадки, які сталися під час навчально-виховного процесу реєструються  у відповідному журналі. Потребує продовження робота класних керівників щодо формування у учнів основних моделей безпеки під час виникнення надзвичайних ситуацій, формування у учнів  навичок безпечної поведінки під час перерв та під час  проведення масових заходів; посилення персонального контролю збоку адміністрації школи за роботою вчителів щодо профілактики та попередження дитячого травматизму.

18. Батьківська рада діє на підставі Положення про батьківську раду школи, при необхідності захищає законні інтереси дітей в органах громадського самоврядування,  спільно з педагогічним колективом проводить роботу із розвитку у учнів активної життєвої позиції, творчих здібностей, інтересів, з підвищення рівня вихованості учнів, з залучення батьківської громадськості до участі у позакласній роботі, організації і проведенні різноманітних заходів. Створена комісія громадського контролю за станом харчування, перевірка здійснюється щомісяця.

19.Звернення громадян  Робота зі зверненнями громадян організовується відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Упродовж року письмових звернень не було.

Взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю є переважно в компетенції керівника навчального закладу. Директор підтримує цю важливу лінію роботи: забезпечує зв’язки з радою навчального закладу, батьківським комітетом, з профспілкою працівників освіти і науки тощо. Це зумовило протікання відповідних демократичних процесів у школі, що в міжатестаційний період дає підставу говорити про децентралізацію адміністративної влади в школі та посилення процесів громадсько-державного управління в ній.

Слайд 28

Дякую за увагу!

 

 

 

                                                                                  Протокол № 14

 

загальних зборів (конференції) колективу  ХЗОШ № 158 і представників батьківської громадськості    

   від 13.06.2016р.

Присутні – 121 чол.:

 - 65 батьків,

- 49 вчителів,

-  5 учнів,

- представників громадськості-2:

1.Губарева І.Д., головний спеціаліст Управління освіти адміністрації Київського району.

2. Кушакевич Н.Л., завідуюча ДНЗ №248

Порядок денний:

1. Вибори форми голосування, голови, секретаря загальних зборів.

2. Звіт директора школи перед громадськістю про діяльність ЗНЗ в 2015/2016 н.р., оцінка діяльності.                                                                                     Директор школи Назарова О.В.

3. Звіт про використання позабюджетних коштів  в 2015/2016 н.р.,

                                                                                                          Голова ради ЗНЗ Юдіна Є.В.

   По 1  питанню виступила: Сургай В.П., яка внесла пропозиції:

  1. Про вибір голосування відкритого/закритого із зазначених  питань порядку денного.

Прошу голосувати(«за» -119 голос, «проти» 0 голосів).  

  1. Про кандидатури:  головою зборів обрати: Лактіонову Т.О., секретарем зборів: Крапівцову І.В., (для голосування -рахункова комісія у складі Аркатова Н.І., Альошкіна А.М.).

Прошу голосувати   («за»115 голосів, «проти» 0 голосів).  

Ухвалили( шляхом відкритого голосування):

1.Проводити відкрите голосування з питань .  

2. Більшістю голосів обрано: Головою зборів- Лактіонову Т.О., секретарем зборів- Крапівцову І.В., для голосування -рахункову комісію у складі -Аркатова Н.І., Альошкіна А.М.)

По 2 питанню слово надається Назаровій О.В. , директору ХЗОШ №158

Звіт директора школи перед громадськістю про діяльність навчального закладу в 2015/2016 н.р., оцінка діяльності. (Додається)

Виступили:

1)      Лола О.В., яка внесла пропозицію визнати роботу  директора  школи за 2015/2016 н.р. «задовільною».

Прошу голосувати(«за» - 119 голосів, «проти» -0 голосів).  

2)      Григоренко О.М.,  внесла пропозицію щодо матеріального заохочення директора за підсумки роботи ЗНЗ за 2015/2016 н.р.

Проведення відкритого голосування. Прошу голосувати («за» -119 голосів, «проти» -0 голосів).  

Ухвалили:

1) визнати роботу  директора  школи за 2015/2016 н.р. «задовільною».

2) надати матеріали звітування в Управління освіти Київського району щодо матеріального заохочення директора за підсумки роботи ЗНЗ за 2015/2016 н.р.

 

По 3 питанню виступила  Голова ради ЗНЗ – Юдіна Є.В., яка надала звіт про використані батьківські кошти:

1.Обслуговування і ремонт офісної техніки, заправка картриджів, ремонт комп’ютерів.

2. Покупка принтера (приймальня).

3.Закупка канц. товарів,  паперу.

4. Господарчі потреби( миючі засоби, закупка фарби, будматеріалів, електрообладнання, закупка і заміна ламп, прочистка каналізації)

5. Ремонтні роботи:

- ремонт електрообладнання (щитків) ;

-   ремонт  каб. музики;

- фарбування спорт. майданчиків, господарчої будівлі;

-  ремонт спорт. зали, фарбування;

- ремонт секцій паркану;

- ремонт паркету, пластика і фарбування панелів;

- ремонт і заміна унітазів, чаш генуї, ремонт бачків;

- ремонт дверей і замків, виготовлення ключів;

- ремонт м’якої покрівлі-200 кв. м.(закупка мастики);

- ремонт  жалюзі;

- установка сітки на світильники.

6. Виконання приписів контролюючих організацій для підготовки до нового н.р.:

- перевірка вентиляційних каналів;

- замір опору ізоляції;

- протипожежні, перезарядка вогнегасників.

7. Мед. обслуговування (закупка мед. препаратів, градусників, віт.С).

8. Організація харчування ( заміна клейонок, придбання бачка для кип’яченої води).

9. Послуги ( заміна адресних табличок-вказівників, виготовлення стендів, юридичні, поштові послуги).

10. Бібліотека (підписка періодики).

11. Проведення конкурсів, свят, семінарів.

12. Благоустрій території: вивіз негабаритного сміття, покіс трави, закупка розсади, піска для спортивного майданчика, побілка дерев, бордюрів.

13. Підготовка до опалювального сезону( ремонт рамки опалення, гідропромивка системи).   

14. Оплата поїздки команди учнів на спортивні змагання в м.Київ.

   Всього витрачено: 71. 750 грн.

Виступили:

1)      Чавикіна Л.Д., яка внесла пропозицію, що гроші використовуються радою школи за призначенням та раціонально.

2)      Осадча С.М., яка запропонувала подякувати представникам ради за роботу в  2015/2016 н.р.

Прошу голосувати («за» - 119 голосів, «проти»- 0 голосів).  

Ухвалили:

1) визнати, що радою школи гроші використовуються за призначенням та раціонально.  

2) подякувати представникам ради за роботу в  2015/2016 н.р.

Матеріали конференції будуть передані в Управління освіти  адміністрації Київського району в 5-ти денний термін.

Голова загальних зборів                                                                 Лактіонова Т.О.

Секретар                                                                                            Крапівцова І.В.

Голова ради школи                                                                          Юдіна Є.В.

Підписи  зазначених осіб засвідчую

 

Директор                                                                                           Назарова О.В.