КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 158 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

 


Навчальні плани

Додатки до робочого навчального плану

 

 

       ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти

адміністрації Київського району

Харківської міської ради

________________Т.В.Куценко

«___»_______________2017 року

 

                                              

                                                         

                                      РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу «Харківська загальноосвітня

 школа І-ІІІ ступенів №158

Харківської міської ради Харківської області»

на 2017/2018 навчальний рік

                                                                      

                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                       ПОГОДЖЕНО

                                                                         на засіданні ради Комунального закладу

                                                                 «Харківська загальноосвітня школа

                                           І-ІІІ ступенів №158

                                                                                                      Харківської міської ради Харківської області»

                                                                                                      протокол від   11.06.2017 № 4

                                                                 Голова ради Комунального закладу

                                                                 «Харківська загальноосвітня школа

                                           І-ІІІ ступенів №158

                                                                                                      Харківської міської ради Харківської області»

                                                                                                      _____________К.Г.Садовська

 

 

                                                                                                      ПОГОДЖЕНО

                                                                                                      на засіданні педагогічної ради

                                              комунального закладу

                                                                   «Харківська загальноосвітня школа

                                           І-ІІІ ступенів №158

                                                                                                       Харківської міської ради Харківської області»

                                                            протокол від  29.05.2017 № 5

                                                                                                       Голова педагогічної ради, директор

                                                                                                       ____________О.В.Назарова

                     

ХАРКІВ - 2017

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану Комунального закладу

 «Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №158 Харківської міської ради Харківської області»

 

І. Загальні засади

Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №158 Харківської міської ради Харківської області» (далі КЗ «ХЗОШ №158») здійснює діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), власного Статуту.

За Статутом КЗ «ХЗОШ № 158» є загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів.

         Мова навчання – українська ( 1-А,1-В, 2-А, 3-А, 3-В, 4-А,4-В, 5-А,5-В,6-А, 7-А, 8-А, 9-А,9-В,10-А, 11-А класи) та російська (1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-Б, 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 9-Б класи).

У 2015/2016 навчальному році у КЗ «ХЗОШ №158» функціонуватимуть 25 класів, в яких навчатимуться 699 учнів.

Ураховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, у старшій школі навчання організовується за технологічним  напрямом диференціації навчання: у 10-А, 11-А класах за технологічним профілем навчання.

Робочий навчальний план КЗ «ХЗОШ №158» на 2015/2016 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

-           для 1–4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 ( додатки 1,3) – додатки 1-2;

-           для 5–7-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664), із змінами згідно з наказом Міністерства Освіти і науки України від 12.12.2014 №1465 (додатки 10,11) – додатки 3-4;

-           для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки  України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009  №66 (додатки 2,4) – додатки 5-6;

-           для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 (додаток 10) – додаток 7.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

         Робочий навчальний план КЗ «ХЗОШ №158» включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, індивідуальних та групових занять, а саме:

-         у 1-А, 1-В класах з метою підвищення рівня володіння державною         мовою,              сприяння розвитку пам’яті, уяви, мислення, фантазії введено        курс за              вибором «Поетика» (по 1 годині на тиждень);

-         у 1-Б класі з метою виконання Державного стандарту початкової загальної освіти щодо викладання музичного та образотворчого мистецтва  введено додаткові години з кожного з вищеназваних предметів за рахунок варіативної складової навчального плану (0,5 години на тиждень);

-       у 1-А, 1-В класах з метою формування умінь і навичок ефективного спілкування, комунікативної грамотності введено курс за вибором «Риторика» (по 1 годині на тиждень);

-         у 2-Б, 3-Б та 4-Б класах з російською мовою навчання з метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мови і літератури») та виконання навчальної програми у повному обсязі предмет «Літературне читання» викладатиметься: у 2-Б класі – 3,5 години на тиждень (3 години з інваріантної та 0,5 години з варіативної складових робочого навчального плану), у 3-Б та 4-Б класах – по 3 години на тиждень (по 2,5 години з інваріантної та по 0,5 години з варіативної складових робочого навчального плану);

-         у 2-Б, 3-Б та 4-Б класах з метою виконання Державного стандарту початкової загальної освіти щодо викладання музичного та образотворчого мистецтва  введено додаткові години з кожного з вищеназваних предметів за рахунок варіативної складової навчального плану (по 0,25 години на тиждень). Програми з музичного та образотворчого мистецтв модифіковані під 0,75 години (рішення методичної ради методичного центру управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, протокол № 4 від 22.05.2015);

-         з метою розвитку навичок учнів комунікативно користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях з 2 по 4 клас, в україномовних класах введено курс за вибором «Російська мова» (по 2 години на тиждень);

-         у 5-А, 5-В та 6-А класах з метою виховання в учнів моральних особистісних рис поведінки, якостей доброго сім’янина, хорошого товариша, порядної людини введено курс за вибором «Етика» за програмою предмета «Етика» (по 1 годині на тиждень);

-         у 5-7-х класах з українською мовою навчання з метою формування та розвитку в учнів комунікативної компетентності введено курс за вибором «Російська мова» (по 1 годині на тиждень);

-         у 6-7-х класах з метою інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх  логічного мислення, пам’яті, уяви, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати  введено  факультатив «Логіка» (по 1 годині на тиждень);

-         у 7-А класі з метою виховання патріота, творчої особистості, яка буде здатна реалізувати своє власне покликання та реалізовувати покликання української нації введено курс за вибором «Українознавство» ( 1 година на тиждень)

-       у 8-х класах з метою створення умов для формування моральної культури і культури споживача, популяризації споживчих знань, спрямованих на виховання культурного, активного споживача, здатного аналізувати своє особисте споживання, вплив товарів і послуг на здоров’я людини та навколишнє середовище, введено курс за вибором  «Основи споживчих знань» (по 1 годині на тиждень);

-        з метою підготовки учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей в умовах багатоманітного світу, до виконання ролі активних громадян та ознайомлення їх з громадянськими навичками і цінностями, необхідними для ефективної участі в житті громади, запроваджено вивчення курсу за вибором «Вчимося бути громадянами» (по 1 годині на тиждень);

-       з метою поглиблення знань з екології, оволодіння сучасними знаннями про середовище існування рослин введено курс за вибором «Екологія (аутоекологія) рослин» ( по 1 годині на тиждень);

-       з метою якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання в

10-А класі передбачено вивчення української мови на академічному рівні

 (2 години на тиждень: 1 година за рахунок інваріантної складової навчального плану та 1 година за рахунок варіативної складової навчального плану);

-       у 10-А класі вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії буде здійснюватися на академічному рівні. З цією метою у варіативній складовій навчального плану передбачений додатковий час на вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу (по 0,5 години на тиждень);

-       у 10-А класі з метою розвитку в учнів уміння логічно мислити, доступно й ефектно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні способи її подання, набуття практичних навичок і вмінь створення комп’ютерних презентацій у різних програмних середовищах введено курс за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» (0,5 години на тиждень);

-   з метою розкриття широких можливостей для інтелектуального розвитку особистості, логічного мислення, оволодіння поняттями, властивостями, методами розв’язання рівнянь, нерівностей введено курс за вибором «Раціональні функції» (1 година на тиждень);

-   з метою розширення та поглиблення знань учнів про процес наукового пізнання, зокрема щодо вивчення явищ у термодинаміці, запроваджено вивчення курсу за вибором «Експериментальне вивчення явищ у термодинаміці» ( 1 година на тиждень);

-       з метою  систематизації й узагальнення набутих знань у старшій школі та підготовки до ЗНО введено факультатив «Методи розв’язування задач з математики» (1 година на тиждень);

-       у 11-А класі вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії буде здійснюватися на академічному рівні. З цією метою у варіативній складовій навчального плану передбачений додатковий час на вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу (алгебри і початків аналізу - 1,5 години на тиждень, геометрії - 0,5 години на тиждень);

-    з метою систематизації та узагальнення знань з геометрії, повторення основних опорних фактів розв’язування задач запроваджено вивчення факультативу «Геометрія» (1 година на тиждень).

         За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану викладаються інтегровані курси у 1- 5-х класах – «Природознавство» (по 2 години на тиждень), у 6-х класах – «Всесвітня історія. Історія України » (по 2 години на тиждень), у 5-9-х  класах – «Основи здоров`я»  (5-7-мі класи – по 1 годині на тиждень, 8-9-ті  класи – по 0,5 години на тиждень), у 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б та 9-Б класах – «Література» ( по 2 години на тиждень).           

         Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 №572» у 2-4-х класах вивчається навчальний предмет «Інформатика».

         Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015

№ 518 «Про внесення зміни до деяких наказів» у 5-11-х класах з українською мовою навчання  вивчається навчальний предмет «Зарубіжна література».    

         З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного краю, міста Харкова та реалізації регіонального компоненту у 9-х класах введено спецкурс «Харківщинознавство» (по 1 годині на тиждень) з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмета до документа про базову загальну середню освіту.

З метою формування навичок здорового способу життя та профілактики ризикованої поведінки учнів у 10-А класі запроваджено викладання факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ»  (1 година на тиждень).

         Відповідно до Закону України  «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури у 10-А та 11-А класах третя година фізичної культури компенсується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета.

Зміст предмета «Фізична культура» реалізується за рахунок варіативних модулів, які визначені шляхом анкетування учнів:

5-6-ті класи – футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, гімнастика,        гандбол;

7-8-і класи – футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, гімнастика;

9-ті класи – баскетбол, волейбол, легка атлетика, гімнастика;

10-11-ті – волейбол, легка атлетика, гімнастика (для хлопців та дівчат).

         Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

         Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводиться у 10 та 11 класах по 2 години на тиждень: по 1,5 години за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану та по 0,5 години з варіативної складової робочого навчального плану відповідно до навчальної програми «Захист Вітчизни», рекомендованої Міністерством освіти і науки України ( лист від 14.08.2009 № 1/11-6881).     

         Вивчення навчального предмета «Технології» (10-11-ті класи) освітньої галузі «Технології» буде відбуватись на базі державного комунального закладу « Учбово-виробниче автогосподарство».

Предмет «Трудове навчання» реалізується за рахунок модулів:

5-ті класи

Обов’язкова для вивчення складова.

Хлопці

Дівчата

Технологія виготовлення виробів з аплікацією

Варіативна складова.

Варіативний модуль 1

Виготовлення м’якої іграшки.

Варіативний модуль 2

Технологія виконання аплікації з природних матеріалів.

6-ті класи

Обов’язкова для вивчення складова.

Хлопці

Дівчата

Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

Технологія виготовлення вишитих виробів

Варіативна складова.

Варіативний модуль 1

Технологія виконання аплікації із природних матеріалів

Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом)

Варіативний модуль 2

Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі

Технологія приготування страв

       

 

7-мі класи

Обов’язкова для вивчення складова.

Хлопці

Дівчата

Технологія виготовлення виробів із деревини.

Технологія виготовлення виробів в’язаних гачком.

Варіативна складова.

Варіативний модуль 1

Основи технології вирощування рослин та догляду за ними

Технологія оздоблення одягу

     

 

У 8-х класах із сумісним навчанням обрано 4 варіативні модулі:

1.     Технологія заготівлі та зберігання продуктів.

2.     Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні.

3.     Основи технології оздоблення виробів геометричним різьбленням.

4.     Технологія виготовлення виробів в’язаних гачком.

9-ті класи

Обов’язкова для вивчення складова.

Хлопці

Дівчата

Проектування та виготовлення комплексного виробу.

Варіативна складова.

Варіативний модуль 1

Технологія електротехнічних робіт

Технологія української народної вишивки

     

У 9-В класі із сумісним навчанням обрано модуль:

1.Технологія української народної вишивки. Проектування та виготовлення комплексного виробу.

        Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними програмного матеріалу введені години індивідуальних та групових занять у 5-11-х класах:

-       у 5-х класах – з математики (по 0,5 години на тиждень);

-       у 6-Б класі – з математики (0,5 години на тиждень);

-       у 8-А класі – з української мови (0,5 години на тиждень);

-       у 9-А та 9-В класах – з алгебри (по 0,5 години на тиждень);

-       у 10-А класі – з української літератури (1 година на тиждень);

-       11-А клас - з алгебри (1 година на тиждень) та з української мови (1 година на тиждень).

         Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

         Відповідно до навчальних програм будуть викладатись:

-       предмети «Українська мова» та «Літературне читання» в 2–4-х       класах (з українською мовою навчання): І семестр – «Українська мова» – 4 години, «Літературне          читання» – 3 години ; ІІ семестр – «Українська мова» – 3 години, «Літературне читання» – 4 години;

-       предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» у 2-Б, 3-Б

та 4-Б класах: І семестр – «Музичне мистецтво» - 1 година, «Образотворче мистецтво» - 0,5 години; ІІ семестр – «Музичне мистецтво» - 0,5 години, «Образотворче мистецтво» - 1 година.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами) при вивченні окремих предметів у КЗ «ХЗОШ №158» запроваджується поділ класів на групи:

-        при вивченні української мови, яка вивчається як предмет, в 2-11-х класах при кількості більше, ніж 27 учнів у класі;

-        при вивченні іноземної мови (англійської, німецької) - в 1-11-х класах при кількості більше, ніж 27 учнів у класі;

-        при вивченні російської мови, яка вивчається як предмет, в 2-9-х (україномовних) класах при кількості більше, ніж 27 учнів у класі;

-        при проведенні уроків з фізичної культури у 10-11-х класах (окремо для хлопців і дівчат; більше 27, але не менше 8 учнів у групі);-        при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів у 2-7-х, 9-11-х класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);-        при проведенні уроків з трудового навчання у 5–9-х класах при кількості більше, ніж 27 учнів у класі.

         Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснюється окремо для юнаків та дівчат.

         Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, та регіональними програмами, схваленими методичною радою КВНЗ «ХАНО»       (додаток 8).

 

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2015/2016 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 25 грудня 2015 року, ІІ семестр – з 11 січня по 27 травня 2016 року.

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45 хвилин.Згідно з наказом Міністерства освіти України від 12.08.1999 №292 «Про запровадження Закону України» (про загальну середню освіту) (п.3.4), листом Міністерства освіти України від 27.10.1999 №1/9-419 «Про тривалість уроків у початковій школі» різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів компенсується збільшенням тривалості перерв між уроками, додатковий облік і компенсація навчального часу у початковій школі у 2015/2016 навчальному році не проводиться.

Навчальний рік закінчується проведенням навчальних екскурсій та навчальної практики, які частково можуть проводитися впродовж навчального року (протокол педагогічної ради від 10.06.2015 №7) і державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої  шкіл.

Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитися канікули: орієнтовно, осінні з 26 жовтня по 01 листопада, зимові з 28 грудня по 10 січня, весняні з 02 квітня по 10 квітня. Вручення документів про освіту для випускників  9-х класів проводитиметься  9 червня 2016 року, для 11-х класів  28 травня 2016 року.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. Для  учнів 1-х класів передбачено додаткові канікули за погодженням управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Директор Комунального закладу

«Харківська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 158 Харківської

міської ради Харківської області»                                       О.В.Назаров