КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 158 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

 

Нормативно-правова база

 

Конвенція ООН про права дитини

 

Декларация ООН "Мир, пригодный для жизни детей"

 

Концепція загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки"

 

Закон України "Про охорону дитинства"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про громадські об'єднання"

 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

 

Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації"

 

Закон України "Про позашкільну освіту"

 

Указ Президента України "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки"

 

Hаказ МОН України № 641 від 16 червня 2015 року "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах"

 

Наказ МОН України від 29 квітня 2002 року N 284 "Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу"

 

Лист МОН України № 1/9-530 від 27.07.12 "Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи"

 

Розпорядження Кабінету міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 236-р "Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві"

Програма "Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України"

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки

Концепція розвитку учнівського самоврядування міста Харкова на 2015-2017 роки

Статут громадської дитячо-юнацької асоціації Київського району"ШУМ"