КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 158 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

 

ЗНО

Правила користування бібліотекою

Правила користування шкільною бібліотекою
ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 158
 

 

I. Загальні положення:

1.1. Правила користування шкільною бібліотекою (надалі ШБ) – це документ, що регламентує відносини користувача з ШБ, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів.
1.2. ШБ обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі, у комп’ютерній зоні.

ІІ. Порядок користування ШБ:

2.1. Право вільного та безкоштовного користування ШБ мають учні, вчителі та всі працівники Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 158
2.2. Учні ХЗШ №158 записуються до абонементу ШБ в груповому (класи) порядку за списками, співробітники - в індивідуальному порядку.
2.3. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду ШБ та їх повернення.
2.4. Під час запису до ШБ користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування ШБі підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі.

ІІІ. Порядок користування абонементом та читальним залом:

3.1. Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 14 днів. Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше 5.
3.2. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.
3.3. Періодичні видання видаються вчителям терміном не більш як на три дні.
3.4. За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення видання фіксується підписом бібліотекаря.3.5. Довідково-енциклопедичні видання видаються лише в читальному залі.

IV. Порядок роботи в комп’ютерній та відео-зонах:

4.1. Дозволяється робота не більш двох користувачів за одним комп’ютером.
4.2. Користувач зобовязаний зареєстреватися в бланку реєстрації, вказати тему роботи в Інтернеті; по всім питанням пошуку інформації в мережі Інтернет користувач повинен звертатися до працівника ШБ.
4.3. Забороняється використання ресурсів Інтернету, за які треба платити.
4.4. Включення, виключення комп’ютеру та принтеру дозволяється тільки працівникам ШБ.
4.5. Користувачі повинні не допускати потрапляння усередину комп’ютеру та інших пристроїв предметів та рідин.4.6. Довготривалість роботи за комп’ютером не повинна перевищувати 1 годину; перегляд відеозаписів – не більш 1,5 години.4.7. Використання інформаційних матеріалів з фонду ШБ в навчальних кабінетах здійснюється по попередній домовленості з працівниками ШБ з обов’язковим записом у формулярі.

V. Права, обов’язки та відповідальність користувачів ШБ:

5.1. Користувач має право:
 •  Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами;
 •  Одержувати повну інформацію про склад фонду ШБ та порядок доступу до нього;
 •  Користуватися довідково-бібліографічним апаратом ШБ на традиційних та електронних носіях;
 •  Отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 •  Отримувати тематичні, фактографічні, уточнюючі, бібліографічні довідки на основі фонду ШБ;
 •  Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування ШБ;
 •  Брати участь у заходах, що їх проводить ШБ.
 • Користуватися мережою Інтернет згідно з графіком роботи інтернет-ббліотеки.
5.2. Користувач зобов’язаний:
 •  Дотримуватися тиші, не заважати іншим.
 •  Не виносити з ШБ видання, що не записані до читацького формуляра.
 •  Дбайливо ставитися до книги (не робити в ній відміток, не рвати сторінок, не згинати сторінки…).
 •  При отриманні видання переглянути його, та попередити працівника ШБ про виявленні пошкодження або дефекти книги.
 •  В разі пошкодження або втрати видання, замінити його іншим необхідним ШБ документом.
 •  Не порушувати порядок розстановки літератури в фонді відкритого доступу.
 •  Не виймати картки з каталогів та картотек.
 •  При вибутті з школи повернути до ШБ взяті видання. Особиста справа видається учням та працівникам  ХЗШ тільки по пред’явленню довідки зі ЩБ про відсутність заборгованості.
 •  Дбайливо ставитися до майна ШБ. В разі його пошкодження відшкодувати вартість у встановленому порядку.
 •  Вчасно повертати видані книги. В разі порушення термінів повернення книг користувачі можуть бути позбавлені права користування ШБ.
5.3. Користувачу забороняється:
 •  Заходити до ШБ у верхньому одязі, в брудному взутті, з їжею чи напоями;
 •  Включати, перевантажувати, виключати комп’ютер, змінювати робочі столи та настройки;
 •  Видаляти файли (окрім власних);
 •  Залишати включеним монітор після завершення роботи на комп’ютері;
 •  Залишати активним вікно Інтернету після завершення роботи на комп’ютері;
 •  Гратися в ігри, оглядати web сторінки, які не стосуються освітньої інформації;
 •  Учням забороняється знаходитися в ШБ під час уроку без дозволу учителя та адміністрації;
 •  Розпечатувати блоки живлення комп’ютера, корпус монітора, принтера;
 •  Втручатися в установлене програмне забезпечення.

VІ. Підручники надаються класним керівникам:

Видача та повернення підручників фіксуються в «Журналі реєстрації видачі підручників». Вчитель ставить свій підпис один раз за весь перелік наданих книг. У разі додаткового отримання екземплярів підручників класний керівник ставить підпис за кожний запис. 
 
 

Пам’ятка як користуватися підручниками  

 1. При одержанні підручників у бібліотеці продивись їх. При виявленні пошкоджень повідом бібліотекаря.
 2. Обгорни підручники.
 3. Зроби закладки для підручників.
 4. Не перегинай палітурку підручника.
 5. Не загинай кути сторінок.
 6. Не роби поміток  і не розмальовуй підручник.
 7. Якщо ти зіпсував підручник, поверни  до бібліотеки аналогічний.