КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 158 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

 

Нормативно-правова документація

1. Конституцією України.

2. Законом України «Про освіту».

3. Законом України «Про середню освіту».

4. Конвенцією ООН «Про права дитини».

5. Законом України «Про охорну дитинства».

6. Загальною декларацією прав дитини.

7. Етичним кодексом психолога (інформаційно-методичний лист МОНУ №1/9 – 168 від 20.04.1998)

8. Положенням про психологічну службу системи освіти України (наказ  Міністерства освіти України від 03.05.99 № 127 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р.  № 616) зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за  № 687/16703). 

9. Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів систем і загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 р. № 691).

10. Листом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2001р. № 1/ 9- 439 про атестацію практичних психологів та соціальних педагогів.

11. Листом Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004 р. № 1/9 – 324 «Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів».

12. Листом Міністерства освіти і науки України від 28.10.20014 № 1/9- 557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та вхаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей».

13. Листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-348 від 23.07.2015р. «Щодо надання дозволу  на формування замовлень документів про професійно-технічну освіту».

14. Листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2015 №1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальном році».

15. Листом Міністерства освіти і науки України від 09.06.2015 № 1/9-284 «Про навчальну програму та спецкурс для підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей».

16. Листом Міністерства освіти і науки України від 23.07.2015 №1/9 -347 «Про забезпечення фахівцями та приорітетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015-2016 навчальному році».

17. Листом Міністерства освіти і науки України від 13.09.2015 « 1/9-389 «Про проведення опитувань».

18. Листом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2015 № 2/3-14-1572 15 «Щодо профілактики самоушкоджень».

19. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04. 1997р. № 3496 «Про затвердження Поряку надання щорічної основної відпустки тривалістю 56 календарних днів».

20.  Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. № 78 «Про порядок виплати надбавок за вислугу років».

21. Наказом про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціального інструментарію, що застосовується в навчальних закладах МОНУ (наказ від20.04.2011 №330).

22. Наказом Мінсерства освіти і науки України від 30 тарвня 2003 р. № 338 (зареєтровано в Міністерстві юстиції України 10 червня 2003 р. за № 465/7786) «Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів)».

23. Наказом Мінсерства освіти і науки України від 12.05.2004 р. № 386 Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан та перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України».

24. Наказом Мінсерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 «Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

25. Комплексною програмою профілактики проаовопорушень у Харківській області на 2011/2015 рр., затвердженої рішеннням Харківської обласної ради від 17.02.2011 р. № 82-VI.

26. Наказом про затвердження змін до типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ від 16.08.2013р. №1417/23949).

27. Листом про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (лист від 27.08.2000 р. №1/9-352).

28. Листом про тривалість робочого тижня практичних психологів/соціальних педагогів (лист від 27.11.2000 р. №109).

29. Міською комплексною програмою «Назустріч дітям» на 2011/2015 рр., та інших нормативно-правових актів.